Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2007

ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΡΟΣ-3

ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ NINEL KULAGINA

Ninel Kulagina went under the pseudonym of Nelya Mikhailova. She was born in Soviet Russia where she was honored as a hero in the Nazi Red Army during the Siege of Leningrad (September 8, 1941 - January 18, 1944). She displayed remarkable psychic abilities, including telekinesis/psychokinesis. In 1968, her videos were shown at the First Moscow International Conference on Parapsychology, giving visiting American parapsychologists a chance to smuggle some of the films out of the Soviet Union.