Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2008

Ραδιονικες τιμες για τα Ιαματα Μπαχ
AGRIMONY
2247
ASPEN
4178
BEECH
1436
CENTAURY
2135
CERATO
5413
CHERRY PLUM
1573
CHESTNUT BUD
6372
CHICORY
1622
CLEMATIS
3639
CRAB APPLE
1214

ELM
7884
GENTIAN
4156
GORSE
2627
HEATHER
6338
HOLLY
2809
HONEYSUCKLE
3972
HORNBEAM
6113
IMPATIENS
2653
LARCH
3363
MIMULUS
5733

MUSTARD
2122
OAK
5847
OLIVE
4122
PINE
1257
RED CHESTNUT
5719
RESCUE REMEDY
476362
ROCK ROSE
2841
ROCK WATER
4634
SCLERANTHUS
2622
STAR OF BETHLEHEM
3672

SWEET CHESTNUT
2805
VERVAIN
5637
VINE
3317
WALNUT
2803
WATER VIOLET
1579
WHITE CHESTNUT
2614
WILD OAT
5449
WILD ROSE
1594
WILLOW
1629