Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΗΣ
ΑΣΤΡΙΚΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 31719
ΑΙΘΕΡΙΚΟ-ΑΣΤΡΙΚΟ 271011
ΦΥΣΙΚΟ-ΑΙΘΕΡΙΚΟ 103317

ΥΠΕΡΔΙΕΡΓΕΣΗ ΑΣΤΡΙΚΟΥ 49618
ΥΠΕΡΔΙΕΡΓΕΣΗ ΑΙΘΕΡΙΚΟΥ 79518
ΥΠΕΡΔΙΕΡΓΕΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 89718

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΡΙΚΟΥ 85193
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΕΡΙΚΟΥ 41894
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 29293

31125 ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΚΑΡΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ