Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2007

ΡΑΔΙΟΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ

AMINO ACIDS
ALANINE 4535
ARGININE 2298
ASPARAGINE 38427
ASPARTIC 464
CYSTEINE 4357
GLUTAMIC 3624
GLUTAMINE 97176
GLYCINE 2316
HISTIDINE 4431
HYDROXYPROLINE 43104
ISO-LEUCINE 621
LEUCINE 4226
LYSINE 4236
METHIONINE 4361
PHENYLALANINE 3374
PROLINE 5885
SERINE 7213
THREONINE 3262
TRYTOPHANE 2458
TRYOSINE 3264
VALINE 5339

Δεν υπάρχουν σχόλια: