Σάββατο, 15 Μαρτίου 2008

ΡΑΔΙΟΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ACTINIUM
34489
ALUMINIUM
39799
ANTIMON
3909
ARGON
3918
ARSENIC
34999
BARIUM
301156
BERYLLIUM
30044
BISMUTH
33883
BORON
30055
BROMINE
3835
CADMIUM
30348
CAESIUM
31055
CALCIUM
3204
CARBON
387
CERIUM
31358
CHLORINE
3817
CHROMIUM
3614
COBALT
36003
COPPER
34437
DYSPROSIUM
32166
ERBIUM
32368
EUROPIUM
31863
FLUORINE
30099
GADOLINIUM
31964
GERMANIUM
3562
GOLD
3808
HAFNIUM
302772
HELIUM
30022
HOLMIUM
32267
HYDROGEN
45
ILLINIUM
31661
INDIUM
3449
IODINE
3884
IRIDIUM
33277
IRON
3492
KRYPTON
30936
LANTHANUM
394792
LEAD
31609
LIME
310034
LITHIUM
30033
MAGNESIUM
387755
MANGANESE
25227
MASURIUM
3743
MERCURY
358909
MOLYBDENUM
30642
NEODYMIUM
356001
NEON
300110
NICKEL
164
NIOBIUM
3541
NITROGEN
2493
OSMIUM
33176
OXYGEN
68
PALLADIUM
3146
PHOSPHORUS
34653
PLATINUM
3106
PLUTONIUM
344551
POLONIUM
33984
POTASSIUM
45485
PRASEODYMIUM
31459
PROMETHIUM
37949
PROTACTINIUM
3691
RADIUM
33004
RADON (EMANATION)
34186
RHENIUM
33075
RUBIDIUM
30137
RUTHENIUM
3844
SAMARIUM
31762
SCANDIUM
30321
SELENIUM
30734
SILICON
3607
SILVER
3886
SODIUM
3045
STRONTIUM
30238
SULPHUR
4433
TANTALUM
32873
TELLURIUM
3752
TERBIUM
32065
THALLIUM
33681
THORIUM
345901
TIN
31127
TITANIUM
303422
TUNGSTEN
32974
URANIUM
39099
URANIUM 235
8349009
VANADIUM
30523
XENON
30954
YTTERBIUM
325701
YTTERINIUM
778100
YTTRIUM
30339
ZINC
31125
ZIRCONIUM
34401

Δεν υπάρχουν σχόλια: