Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-1


«Η ΚΒΑΝΤΙΚΉ ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, περιλαμβάνει  και ιατρικές μεθόδους παλαιοτέρων εποχών, των οποίων η αξιολόγηση, οι δυνατότητες και η  αποτελεσματικότητα επανεκτιμήθηκαν με σύγχρονα μέσα και με βάση τις αρχές της ενεργειακής ιατρικής και τις ανάγκες του συγχρόνου κβαντικού ανθρώπου. Εισάγει δε την σύγχρονη Φυσική, την κβαντοφυσική ή Φυσική του Χάους, στην ιατρική πράξη και μάλιστα στην ιατρική ολιστικού τύπου της 3ης χιλιετίας, την οποία και θεωρώ ως Νεο-Ιπποκρατική». 


Ζούμε σε ημέρες που οι εξελίξεις στην ιατρική είναι τόσο ραγδαίες, οι ανακοινώσεις, που γίνονται καθημερινά, τόσο πολλές – οι πληροφορίες τόσο καταιγιστικές  και συχνά αντιφατικές μεταξύ τους -- ώστε να έχουν δημιουργήσει μια πραγματική σύγχυση, μια χαώδη κατάσταση, ακόμη και μεταξύ των γιατρών, πόσο μάλλον των κοινών ανθρώπων, που δεν είναι σε θέση να ερευνήσουν, διασταυρώσουν και αξιολογήσουν  τις νέες αυτές γνώσεις, που συνεχώς προστίθενται με αυξανόμενο ρυθμό. Το φαινόμενο της σύγχυσης επιτείνεται σε πολλαπλάσιο βαθμό στους δυστυχείς ασθενείς, που δεν ξέρουν πλέον σε τι να πρωτοπιστέψουν, παγιδευμένοι σε ένα λαβύρινθο απόψεων.
Η σωστή πληροφόρηση έχει πρωταρχική σημασία για την λογική επεξεργασία των απόψεων αυτών και πρέπει να γίνεται από τους ειδικούς γνώστες των πραγμάτων.
Είναι ανάγκη, η όποια πληροφόρηση να είναι απλή, κατανοητή και επιλεγμένη με πολλή προσοχή, ώστε να παρέχει στον ασθενή και τους συγγενείς του πρακτικές εφαρμόσιμες και προπάντων αποτελεσματικές λύσεις στο ιατρικό τους πρόβλημα.
Οι συμβουλές πρέπει να είναι λιτές και σε γλώσσα κατανοητή, χωρίς περιττές πολυλογίες, αφού απευθύνονται σε απλούς ανθρώπους.
Η ιατρική είναι θετική επιστήμη της φύσης και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται, αποκαθαρμένη από μεταφυσικούς και παραφυσικούς παραλογισμούς. Το «θαύμα» στη κβαντική ιατρική είναι θέμα ορισμού. Θαύμα είναι η ίδια η ζωή, που είναι κι' αυτή κβαντικό φαινόμενο, όπως και κάθε θεραπεία, ανεξάρτητα αν οι γνώσεις που κατέχουμε επιτρέπουν την ερμηνεία τους.  
Η εποχή της μονοσήμαντης ιατρικής πληροφόρησης από μια και μόνο πηγή έχει παρέλθει πλέον ανεπιστρεπτί και πηγές σήμερα υπάρχουν πολλές, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΗΕ, που σε άλλες χώρες εκτελούν προγράμματα πανεπιστημιακού επιπέδου, εκμεταλλευόμενοι την δυνατότητα και της ψηφιακής Τηλε-ιατρικής, όπου Ομάδες ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων οργανωμένες με Τηλε-ιατρική τεχνολογία -- υπάρχουν πλέον και στον Ελληνικό χώρο – καλύπτοντας μια βασική ανάγκη, αυτήν της γρήγορης οικονομικότερης και σύγχρονης ιατρικής.
Είναι γνωστό, ότι οι επιστημονικές θεωρίες βασίζονται στην παρατήρηση, στο πείραμα, την επαλήθευση του πειράματος, το συμπέρασμα και τελικά τη συσχέτιση των δεδομένων, ώστε να εδραιωθεί η θεωρία εάν το συμπέρασμα επαληθεύεται.  
Σοβαρές προσπάθειες στη βιο-ιατρική και βιοτεχνολογία κατάφεραν να δημιουργήσουν  και να ερευνήσουν πειραματικά και κλινικά μια σειρά από καινούργια φάρμακα, διαγνωστικές και πειραματικές μεθόδους Ενεργειακής βιο-τεχνολογίας και τεχνικές, που συμβάλλουν αποφασιστικά στο γνωστικό αντικείμενο μιας Πολυδύναμης Κβαντικής Ιατρικής (ΠΟΛ-ΚΙ), η οποία  και  εκπροσωπεί μια «Νεο-Ιπποκρατική Ιατρική» της 3ης χιλιετίας.
          Η Νέο-Ιπποκρατική αυτή Ιατρική στηρίζεται στην Ολιστική φιλοσοφία του Ιπποκράτη και περιλαμβάνει αρχαίες και νέες ιατρικές μεθόδους, εμπλουτισμένες με όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα και μέσα, που καθιστούν εφικτή αυτή την ιατρική, φιλτραρισμένη μέσα από όλες τις σύγχρονες επαναστατικές ιατρικές γνώσεις, που προσέφερε η κβαντοφυσική. Η Νέο-Ιπποκρατική Ιατρική είναι όχι μόνον ισοδύναμη με την Κβαντική, αλλά και ταυτόσημη και αποτελεί την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος.  

*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
                                                         
ΜΕΡΟΣ Α’: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
·     Πρόλογος 6
·     Εισαγωγή 1η /12-- Ειδική αφιέρωση στον Πυθαγόρα 16
·     Εισαγωγή 2η/17
.......................................................................................................................

1.     Η φιλοσοφική θέση/20
2.     Ησίοδος και Κβαντοφυσική/24
3.     Το φαινόμενο της ζωής (από το πρώτο κύτταρο στον άνθρωπο)/26
4.     Το κύτταρο ως βασική λειτουργική μονάδα/30
5.     Νεο-Ιπποκρατική Ιατρική/35
6.     Βιοενέργεια και λειτουργίες/37
7.     Η διαχρονική εξέλιξη της ιατρικής/44
8.     Κβαντικός άνθρωπος και κβαντική ιατρική./47
9.     Έρευνες στη Νευροχημεία /56
10.            Ολιστική ή Ενιαία Ιατρική/59
11.            Ενέργεια και  Ύλη/62
12.            Η σημασία του ολογραφήματος/68
13.            Το σύμπαν και ο άνθρωπος/71
14.            Η σύγκριση παλαιών και νέων θεωριών/74
15.            Κβαντικές συσκευές/79
16.            Ο μηχανισμός αντίληψης/82
17.            Ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες/88
18.            Φυσική Ιατρική/95
19.            Ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες & Ιατρική/97
20.            Επιχειρήματα υπέρ της Κραδασμικής Ιατρικής /101

Δεν υπάρχουν σχόλια: